Winfried BuijenIn Nederland werken de volgende ondernemers mee met dit initiatief: Winfried Buijen (GW Charity), Alicia Zwart (2DAnimaties), Laura Csonka (Fotograaf & Ontwerper), Maike Kuipers (Social Media), Freek Heidema (Effekt Media Drukwerken).

Voor meer informatie over het project kun je direct contact opnemen met Winfried Buijen, bedenker van het concept, op 06 - 12 555 654.

 

 

afvalverwerkingDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij het verwerken van afval

 

ziekenvervoerDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij het vervoer van mensen naar en van het ziekenhuis. 

kunstenaars Dit symbool staat voor alle mensen werkzaam in of betrokken bij artistieke beroepen en bedrijven

bouw Dit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij de bouw

brandweerDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij brand en ongevallen.

busvervoerDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij busmaatschappijen

militaire ondersteuning Dit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij defensie

restaurantsDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken in de horeca.

artsenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken als of bij (huis)arts, huisartsenposten, eerste hulp en (poli)klinieken.

justitie Dit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij justitie

kinderopvang Dit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij kinderopvang en -zorg.

boerenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij de land- en tuinbouw en veeteelt.

artiestenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij de muziekindustrie

 

nieuwsDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij het verzorgen van nieuws.

onderwijsDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij elke vorm van onderwijs.

overheidsdienstenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij centrale of decentrale overheidsinstanties en niet elders vermeld.

apothekersDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij reseacrh en het fabriceren en distribueren van medicijnen en medische apparatuur

 

politie Dit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij de politie.

radio en tvDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij de publieke en commerciële omroepen

scheepvaartDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken in de algemene scheepvaart.

schoonmaakdienstenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij de schoonmaakdiensten.

supermarktenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij de supermarkten of in de detailhandel.

tandartsenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij tandheelkunde en mondhygiëne.

taxibedrijvenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij taxibedrijven.

theaterDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij theaters, bioscopen en musea.

tram en metroDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij tram- en metrodiensten.

wegtransportDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij het transport van goederen over de weg.

zeecontainersDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij het transport van goederen via containerscheepvaart en binnenvaart.

begrafenisondernemingenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij uitvaartdiensten en rouwverwerking.

verplegingDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij de verpleging of verzorging van mensen in ziekenhuizen, wijkverpleging, verzorgingstehuizen en hospices.

vliegverkeerDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij nationaal en internationaal vliegverkeer.

vuilnisverwerkingDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij het transport en recyclen van vuilnis en herbruikbare materialen.

ziekenhuizenDit symbool staat voor alle mensen werkzaam of betrokken bij ziekenhuizen maar nog niet elders benoemd.

Content ©2019 - 2021 GW Charity

Content ©2019 −

2021

GW33 Hosting